Explicit Constructor

C++ sınıf yapılarında constructor tanımları, normal olarak implicit yapıdadır. Implicit yapıdaki constructor derleme zamanında conversion yapabilir. Bu durumu engellemek için constructor’ı explicit yapıda tanımlarız. Bu tanımla beraber explicit yapıdaki constructor, implicit conversion yapılmasını engeller. Bu durumu kod ile açıklayacak olursak, Kodumuzu inceleyecek olursak, constructor explicit tanımlandığı için showNumber(42) satırının hata verdiğini görebilirsiniz. Eğer constructor explicit […]