Map

Print

C++ Standart Template Library içinde bulunan Map yapısı, anahtar-değer çiftlerini ilişkisel şekilde saklamaya yarar.

Map yapısının en önemli özelliklerinden birisi, anahtar-değer çiftlerini anahtar değerine göre eşsiz ve sıralı bir şekilde saklamasıdır.

#include <iostream>
#include <iterator>
#include <map>

int main(int argc, const char** argv)
{
  std::map<uint8_t, uint8_t> myMap;

  myMap.emplace(1,40);
  myMap.insert(std::pair<uint8_t, uint8_t>(2,50));
  myMap.insert(std::pair<uint8_t, uint8_t>(3,60));
  myMap.insert(std::pair<uint8_t, uint8_t>(4,70));

  std::map<uint8_t, uint8_t>::iterator itr;

  for(itr=myMap.begin(); itr != myMap.end(); ++itr)
  {
    std::cout << "\t" << unsigned(itr->first)
         << "\t" << unsigned(itr->second) << "\n" ;
  }

  myMap.erase(3);

  for(itr=myMap.begin(); itr != myMap.end(); ++itr)
  {
    std::cout << "\t" << unsigned(itr->first)
         << "\t" << unsigned(itr->second) << "\n" ;
  }

  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Sıralı map yapısı, sıralama yapılmayan unordered_map yapısına göre daha yavaş çalışır.

Her yapının olduğu gibi map yapısınında bilmemiz gereken bazı fonksiyonları vardır;

FonksiyonlarAçıklamalar
begin();Map’teki ilk elemanı döndürür.
clear();Map’teki tüm elemanları siler.
empty();Map’in boş olup olmadığını döndürür.
erase(iterator i);Map içinde, i ile gösterilen elemanı siler.
insert(i, &val);Map içinde, i ile gösterilen anahtar değerine value değeri atanır.
size();Map içindeki eleman sayısını geri döndürür.
Tags , , , ,