Çok Boyutlu Diziler

Gelelim çok boyutlu dizilere, çok boyutlu diziler aslında elemanları dizi olan diziler olarak tanımlanabilir. Yani bir dizi tanımlayıp bu diziyi başka bir diziye eleman olarak eklersek bu oluşan son dizi çok boyutlu bir dizi olur. Nasıl tanımlarız? Elemanlarına nasıl erişiriz? Aynı şekilde elemanlara değer atayabiliriz Değer atamasını diziyi tanımlarkende atayabiliriz Burada 4 satır sayısını, 5 […]