Map

C++ Standart Template Library içinde bulunan Map yapısı, anahtar-değer çiftlerini ilişkisel şekilde saklamaya yarar. Map yapısının en önemli özelliklerinden birisi, anahtar-değer çiftlerini anahtar değerine göre eşsiz ve sıralı bir şekilde saklamasıdır. #include <iostream> #include <iterator> #include <map> int main(int argc, const char** argv) { std::map<uint8_t, uint8_t> myMap; myMap.emplace(1,40); myMap.insert(std::pair<uint8_t, uint8_t>(2,50)); myMap.insert(std::pair<uint8_t, uint8_t>(3,60)); myMap.insert(std::pair<uint8_t, uint8_t>(4,70)); std::map<uint8_t, […]