1. Home
 2. Docs
 3. C++
 4. Diziler
 5. Dizilere Giriş

Dizilere Giriş

Print

Diziler(Arrays), aynı tipteki verileri depolayabildiğimiz konteynerlerdir. İstediğimiz tipte tanımlayabildiğimiz bu yapı üzerinde depoladığımız verilere erişebilir, düzenleyebilir veya silebiliriz.

Nasıl tanımlarız?

// Declaring arrays
int employeeSalary[20]{};

// Auto-Initializing Arrays
int employeeSalaryAuto[] = {1000, 2000, 3000};

Bir dizi tanımı yaparken derleyiciye bunun bir dizi olduğunu ve kaç eleman alabileceğini bildirmek için [] kullanırız. İçine yazdığımız sayı dizinin boyutunu bildirir. Eğer boş bırakırsak dizi otomatik olarak tanımından yola çıkarak boyutunu öğrenir.

Tanımlanan diziye değer atama

// Indexing
employeeSalary[0] = 5000;
employeeSalary[1] = 4000;
employeeSalary[2] = 4500;
employeeSalary[3] = 5200;

Sabit elaman sayısı ile tanımlanan bir dizide, diziye tanımlanan eleman sayısından daha az değer atanırsa geriye kalan değerler dizi tipine göre örneğin integer için 0, double için 0.0 atanır. Bu duruma zero initialization denir.

Diziyi tanımladık ve değerleri atadık peki for döngüsüyle nasıl elemanlar üzerinde işlem yapabiliriz?

// Ranged-Based For Loop
for( auto a: employeeSalary )
{
  cout << a << " ";
}
cout << endl;

Auto, tipinin ne olduğunu bilemediğiniz veya anlayamadığınız değişkenlerin, derleyici tarafından tanınması ve tanımlanması amacıyla kullanılır.

Yukarda yazmış olduğumuz for döngüsü sayesinde diziyi baştan sona gezmiş ve tüm elemanları ekrana yazmış olduk.

Bunlar dışında bazı farklı tanımları da aşağıda görebiliriz.

// Struct-based declaring
struct Human
{
  int Salary{};
  int Age{};
};
Human humans[5]{};

Bu tanımda dizinin her elemanının bir struct olduğunu bildiriyoruz. Bu diziye şu şekilde eleman atayabiliriz.

// Struct-based indexing
humans[0].Salary = 1000;
humans[0].Age = 29;

Ve aynı for döngüsü sayesinde dizi üzerinde gezebiliriz.

// Ranged-Based For Loop
for( auto a: humans )
{
  cout << a.Salary << " ";
  cout << a.Age << " ";
}

İlk bölümde kısaca bir arrayi nasıl tanımlarız, nasıl eleman ekleriz ve üzerinde nasıl geziniriz görmüş olduk. Basit bir şekilde nasıl kullanacağımızı öğrendiğimiz diziler hakkında diğer bölümlerde daha detaylı açıklamalar bulabilirsiniz.

Tags , ,