1. Home
 2. Docs
 3. C++
 4. Fonksiyonlar
 5. Fonksiyon Tanımlama ve Parametreler

Fonksiyon Tanımlama ve Parametreler

Print

Fonksiyonlar nedir? ve ne için kullanılır? sorularından bu dökümanının giriş yazısında bahsetmiştik. Bu bölümde bir fonksiyon nasıl tanımlanılır? Fonksiyon parametreleri nelerdir? Bir fonksiyon geriye nasıl değer döndürür? bunlardan bahsedeceğiz. Ama önce kısaca fonksiyon nedir? sorusunu tekrar açıklamak gerekirse fonksiyonlar, programı kendini idare edebilen daha küçük parçalara bölerek modüler olmasını sağlayan yapılardır.

Fonksiyon tanımlamaya geçmeden önce kodumuzdan bahsedecek olursak öncelikle bir Company sınıfı oluşturduk. Bu Company sınıfına bir şirket ismi atıyoruz ve en yüksek maaşı giriyoruz. Daha sonra bu şirketle alakalı bilgileri ekrana yazdırıyoruz. Kısacası çok basit bir sınıf yapısı ve fonksiyonlar olarak anlayabilirsiniz.

Şimdi bir fonksiyon nasıl tanımlanır ona bakalım.

// Print all company data
void displayCompanyInfo()
{
  std::cout << "Company Name: " << getCompanyName() << '\n';
  std::cout << "Maximum Salary: " << getMaximumSalary() << std::endl;
}

Bir fonksiyon aslında 3 parçadan oluşuyor.

 1. Fonksiyon türünün belirtildiği ön ek.(void, int, string vb.)
 2. Fonksiyon isminin yazıldığı ve varsa parametrelerin belirtildiği isim bölümü. (displayCompanyInfo() vb.)
 3. Süslü parantezler içinde kalan fonksiyon gövdesi.

Yukarıda yazmış olduğumuz kodda void ile tanımladığımız fonksiyon hiçbir parametre almamaktadır ve geriye hiçbir değer döndürmemektedir. Dikkat ettiyseniz fonksiyon içinde çağırdığımız 2 farklı fonksiyon ismi görüyorsunuz. Bunlar get-set fonksiyon yapıları olarak adlandırılan fonksiyon yapılarıdır. Bu özel yapılarından daha sonra detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.

Şimdi geriye değer döndüren getCompanyName() fonksiyonunu inceleyelim.

std::string getCompanyName()
{
  return companyName;
}

Burada fonksiyonun hiçbir parametre almadığını görebiliyoruz. Ancak fonksiyon geriye companyName denilen bir değişken dönüyor ve bu değişken string yapısında bu da aslında fonksiyonun türünü belirtiyor ve fonksiyonu string olarak tanımlıyoruz.

getCompanyName() fonksiyonundan ve geriye nasıl değer döndürdüğünden bahsettik. Şimdi de bu değişkene setCompanyName(string) fonksiyonu ile nasıl değer atanıyor ona bakalım.

void setCompanyName(std::string cName)
{
  companyName = cName;
}

Gördüğünüz gibi setCompanyName fonksiyonu string cName adında bir parametre alıyor ve bunu companyName değişkenine atıyor.

Bu bölümde kısaca bir fonksiyon nedir, nasıl tanımlanır, nasıl parametre alır ve geriye nasıl değer döndürür bunları görmüş olduk. Fonksiyonlar hakkında daha detaylı bilgi almak için diğer bölümleri takip edebilirsiniz.

Tags , , ,