ESP-IDF Kurulumu

Print

ESP-IDF, ESP ürünleri için FreeRTOS kullanarak programlama yapmamızı sağlayan Espressif firmasının bize sunduğu geliştirme ortamı. Birçok önemli özelliğinin yanında en önemli özelliklerinden birisi de yazdığımız kodu şifreleyebilmemizi sağlaması. Geliştirme yaparken firmanın yayınladığı dokümanları okumak ve sürekli açıp bakmak çok faydalı olacaktır.

API Reference

API Guides

Kuruluma geçecek olursak öncelikle ESP-IDF için gereken paketleri kurmamız gerekiyor. Bu paketler olmadan kurulumun bir anlamı olmayacaktır.

Kullandığımız dağıtıma göre şu paketleri kurmak yeterli olacaktır:

Ubuntu ve debian tabanlı linuxler için

sudo apt-get install git wget flex bison gperf python python-pip python-setuptools cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util

Arch tabanlı linuxler için

sudo pacman -S --needed gcc git make flex bison gperf python-pip cmake ninja ccache dfu-util

Serial port izinleri için şu kodu yazmak yeterli olacaktır:

Ubuntu ve debian tabanlı linuxler için

sudo usermod -a -G dialout $USER

Arch tabanlı linuxler için

sudo usermod -a -G uucp $USER

Kurumları gerçekleştirdikten ve izinleri verdikten sonra esp adında bir dosya oluşturup ESP-IDF yi klonlamaya geldi sıra.

cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

Klonlama işlemi bittikten sonra esp-idf dizini içine girip install.sh dosyasını çalıştırıyoruz.

cd ~/esp/esp-idf
./install.sh

Kurulum işlemi bittikten sonra alias ile export.sh dosyasını .bash_profile ya da .profile tanımlamak yeterli olacaktır.

alias get_idf='. $HOME/esp/esp-idf/export.sh'

Diğer yazıda da ESP-IDF’in nasıl VSCode üzerinden kullanılabileceğini ve işlerimizi kolaylaştırabileceğimizi anlatıyor olacağım.

Tags , , , , ,